ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | SEROTONIC Premium Fitness Concept

Όροι χρήσης

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας («ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ»), συμφωνείτε στους Όρους Χρήσης που αναγράφονται σε αυτή τη σελίδα, τους οποίους πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Οι Όροι Χρήσης μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα ισχύουν από τη στιγμή της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα αυτή. Καλείστε ως εκ τούτου να διαβάζετε τους Όρους Χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς σε περίπτωση που αποφασίσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης ή τυχόν τροποποιήσεις αυτών, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση των Υπηρεσίων.

Χρήση της υπηρεσίας

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών στην ιστοσελίδα της SEROTONIC Premium Fitness Concept (http://serotonic.gr) σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Δεν επιτρέπεται η κακή χρήση των Υπηρεσιών όπως η προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης ή αλλαγής οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, η αντιγραφή, πώληση ή άλλου είδους εκμετάλλευση του περιεχομένου και των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, η πρόσβαση με αυτοματοποιημένο ή άλλο τρόπο διαφορετικό σε σχέση με αυτόν που ορίζεται από τις διεπαφές στην ιστοσελίδα.

Περιορισμός ευθύνης

Η SEROTONIC Premium Fitness Concept (http://serotonic.gr) καθώς και οι συνεργάτες της δεν ευθύνονται για διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα, οικονομικές απώλειες ή άλλου είδους ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των Υπηρεσιών. Με τους παρόντες όρους, συμφωνείτε να απαλλάξετε τη SEROTONIC Premium Fitness Concept (http://serotonic.gr) και τους συνεργάτες της από οποιαδήποτε αξίωση (οικονομική ή άλλη) που προκύπτει από τυχόν ζημίες από τη χρήση των Υπηρεσιών.

Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Λάρισας. Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στη SEROTONIC Premium Fitness Concept (http://serotonic.gr) από χώρα εκτός Ελλάδας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 16/11/2019